header
Montázs
A Könyvtár Házhoz Megy
Tanuszoda
TIOP
Navigáció: Internethasználat a Nagy Károly Városi Könyvtárban

Internethasználat a Nagy Károly Városi Könyvtárban

-belső szabályzat-

 

Az olvasói számítógépeket beiratkozott és nem beiratkozott olvasók is használhatják térítési díj és regisztráció ellenében.

A térítési díjakról a könyvtárhasználati szabályzat díjtáblázatában  tájékozódhat

A használat mértéke 1 óra alkalmanként. További használat csak olvasószolgálati engedéllyel és további 1 óra használati díj megfizetése mellett lehetséges, ha az adott időben nincs várakozó látogató.

Saját adathordozó (floppy, CD, pendrive stb.) az olvasószolgálatnál történő bejelentéssel használható.

A Nagy Károly Városi Könyvtár célja, hogy biztosítsa látogatóinak az információkhoz való hozzáférést,  a következő feltételekkel:

  • A használat célja kizárólag személyes vagy közösségi lehet (nem üzleti/nem haszonszerzési).
  • A számítógép használó a törvények/rendeletek/szabályok betartása mellett használja a könyvtár eszközeit.
  • A számítógép használó szem előtt tartja embertársai  vallási, erkölcsi, etnikai, politikai vagy más jellegű nézeteit/identitásait, valamint mások munkáját nem zavarja (pl. durva szövegű,- fenyegető,- sértő dokumentumok).
  • Minden más, a fentiekbe nem tartozó jogellenes/jogosulatlan felhasználás nem megengedett.

A Nagy Károly Városi Könyvtár nyilvános internet-hozzáférést biztosít (PIA – Public Internet Access), így a nyilvános használatra kijelölt számítógépeken/re létrehozott, tárolt vagy letöltött objektumokért felelősséget nem vállal, azokat bármikor – előzetes figyelmeztetés nélkül – eltávolíthatja.

A használat ideje alatt minden tevékenységért az adott számítógép-használó tartozik felelősséggel.

Azzal, hogy Ön leül a könyvtár számítógépe elé, elfogadja a fenti feltételeket és azokat be is tartja. Amennyiben jogosulatlan felhasználás ténye merül fel, a könyvtár kizárhatja Önt a szolgáltatásait igénybe vevők köréből.


Endrédiné Szabó Erika

igazgató

 

Utolsó módosítás dátuma: 2011. január 03.