header
Montázs
A Könyvtár Házhoz Megy
Tanuszoda
TIOP
Navigáció: Szolgáltatásaink » Könyvtári szolgáltatások

Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének módja

A főbb szolgáltatások a következők:

 • Könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat, videó kazetta, CD-ROM, DVD, hangoskönyv kazettán ill. CD-n) helyben használata, meghatározott részének kölcsönzése
 • Dokumentumok előjegyzése
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás
 • Másolat készítése
 • Irodalomkutatás.
 • Számítógépes szolgáltatások ( szövegszerkesztés, Internet, CD-ROM használat, nyomtatás)
 • Egyéb szolgáltatások (összefűzés, laminálás, telefax küldés és fogadás)

 

A felnőtt érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezők egyidejűleg:

 • 6 db könyvet kölcsönözhetnek,
 • 2 db videó kazettát,
 • 2 db CD-ROM-ot,
 • 2 db DVD-t,
 • 2 db hangoskönyvet,
 • 10 db-ot a folyóiratok régebbi számaiból.
 • Kézikönyveket csak zárástól nyitásig lehet kölcsönözni, legfeljebb 4 db-ot.

A gyermek érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezők egyidejűleg:

 • 6 db könyvet kölcsönözhetnek,
 • 10 db-ot a folyóiratok régebbi számaiból.
 • Kézikönyveket csak zárástól nyitásig lehet kölcsönözni, legfeljebb 4 db-ot.

A dokumentumok kölcsönzési határideje

 • Könyvek: 30 nap, mely két alkalommal hosszabbítható telefonon, e-mailen és a könyvtár honlapján keresztül is, ha nincs az adott dokumentumra előjegyzés
 • Kézikönyvek: zárástól nyitásig
 • Folyóiratok régebbi számai: 10 napra
 • CD-ROM-ok: 1 hétre
 • Videó kazetták, DVD-k: 3 napra
 • Hangoskönyv: 1 hónapra

Késedelem esetén a könyvtár felszólítást küld, 10 nap után 2. felszólítást, majd újabb 10 nap elteltével 3. felszólítást. Ha a könyvtárhasználó tartozását ezek után sem rendezi, a könyvtár a követelését peres eljárás során érvényesítheti. A postai és a végrehajtási eljárás költségei a kölcsönzőt terhelik. A tartozás rendezéséig a könyvtárhasználó újabb dokumentumot nem kölcsönözhet.
A késedelmi díjak megállapítása az integrált könyvtári rendszer számítása alapján történik.

A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni.
Amennyiben megrongálja, elveszti azokat a könyvtár a dokumentum értékének megtérítését kéri. A károkozó vagy az a késedelmes használó, aki a megadott határidőig tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.

A könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt  olvasást, tanulást. Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat. Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtárhasználókat, az intézmény kizárhatja használói köréből.

A könyvtárhasználó jogosult – szóban vagy írásban – a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni.

Az intézmény vezetőjéhez írásban eljuttatott észrevételekre az intézmény vezetője köteles 8 napon belül írásban válaszolni.
A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

Utolsó módosítás: 2011. január 02. 16:10

A teljes könyvtárhasználati szabályzat itt elérhető.